Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Ką tauta sako > Mažoji tautosaka > Liaudies poezija > Eilėraščiai

Grįžti atgal
Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą
Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 9 įrašų:
Sąrašas:
1
Audio
Jonas Kadžionis eilėraštis "Partizanų motinai".
2
Audio
Poeto Antano Miškinio eilėraštis "Sopulio raudos" deklamuoja Jonas Kadžionis.
3
Audio
Jono Kadžionio eilėraštis "Kregždutės mirtis" .
4
Audio
Jono Kadžionio eilėraštis "Per skausmo pelkes".
5
Audio
Jonas Kadžionis eilėraštis "Meilės aušra".
6
Audio
Poetas Antanas Miškinis "Ištrėmimai", deklamuoja Jonas Kadžionis.
7
Audio
Jono Kadžionio eilėraštis "Mergaitei iš pagirio namų"
8
Audio
Jonas Kadžionis eilėraštis "Susitiksim visi laisvės rytą".
9
Audio
Eilėraštis "Jaunas broli ir sesele", Senolės Apolionijos Venskuvienės palinkėjimas Lietuvai.