Naujienos

Grįžti atgal
Rodyti: viską / tik video / tik audio

Sąrašas naujausių įrašų:
1
Rita Ščiglinskienė. ,,Perkūnyčios ir Mildos šventė".
2
Rita Ščiglinskienė. Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursai Kelmėje.
3
Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 18 paragrafas, Vytenis didis kunigaikštis Lietuvos. Skaito Valdas Stankevicius.
4
Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 17 paragrafas, Traidenis didis kunigaikštis Lietuvos. Skaito Valdas Stankevicius.
5
Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 16 paragrafas, Gereimantas didis kunigaikštis Lietuvos. Skaito Valdas Stankevicius.
6
Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 15 paragrafas, Šventaragis didis kunigaikštis Lietuvos. Skaito Valdas Stankevicius.
7
„ Žemateški pasirokavema : kap žemaitele pileli budavoj“
8
„Muna žuolynele: babas vaistineli“
9
„Muna žuolynele“
10
„Geležiniai Žemaitijos antkapių kryžiai“ - „Geležiniai Žemaitijos antkapių kryžiai: tradicijų tąsa“ ( I-II dalys)
11
Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 14 paragrafas, Vaišvilkas didis kunigaikštis Lietuvos , Skaito Valdas Stankevicius.
12
Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 13 paragrafas, Mindaugas pirmasis karalius Lietuvos, Skaito Valdas Stankevicius.
13
Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 12 paragrafas, Rimgaudas pirmas didis kunigaikštis Lietuvos , Skaito Valdas Stankevicius.
14
Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 11 paragrafas, Utenis Lietuvos kunigaikštis, Skaito Valdas Stankevicius.
15
Strazde strazdeli. Kalnininkai.
16
Toli, taip toli mane jauną nuleido. Aulavėnai.
17
Miegužio noriu. Rusnė.
18
Jau aušt aušružė. Kalnininkai.
19
Eisva mudu abudu. Kalnininkai.
20
Ei kieno kieno žalias kiemelis. Kalnininikai.
21
Šok, broluži.
22
Išėjo tėtužis. Pilupėnai.
23
Kaklelis gerti ištroško. Kalnininkai.
24
Nepūskite vėjeliai. Aulavėnai.
25
Aš atsisakiau. Kalėnai.
26
Nė šią naktį ne namėj gulėjau. Kalnininkai.
27
Perš man iš Danskos. Kalnininkai.
28
Per kalnelį, per aukštąjį. Aulavėnai.
29
Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 10 paragrafas, Erdvilas kunigaikštis Žemaičių ir Lietuvių. Karės su gudais ir totoriais, Skaito Valdas Stankevicius.
30
Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 9 paragrafas, Įgudimas vokiečių į Lečių žemę. Mantvila ir Živinbudas Lietuvos ir Žemaičių kunigaikščiai, Skaito Valdas Stankevicius.
31
Šunys loja, čeveruoja. Rusnė.
32
Pas šaltą šaltinėlį. Aulavėnai.
33
Rūtų sėjau, prakalbėjau. Tilžė.
34
Anksti rytą rytuži. Piktupėnai.
35
Ten ant jūračių. Aulavėnai.
36
O išbėg išbėg iš Rusnės kiemo.
37
Šišioniškių tarme, Mažosios Lietuvos tautinių rūbų kolekciją, pristato Remigija Šlyžiuvienė.
38
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 8 paragrafas, Karės su gudais, kuriose nėra minavojamų kunigaikščių Lietuvos ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
39
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 7 paragrafas, Karės su gudais, Kernius ir Gimbutas kunigaikščiai Lietuvos ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.