Naujienos

Grįžti atgal
Rodyti: viską / tik video / tik audio

Sąrašas naujausių įrašų:
1
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Įvairu apie mirtį ir numirėlius. Skaito Valdas Stankevicius.
2
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Dvasiaregiai. Skaito Valdas Stankevicius.
3
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Medis ir žmogus. Skaito Valdas Stankevicius.
4
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Klajojančios ugnelės. Skaito Valdas Stankevicius.
5
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirusiųjų paminėjimas. Metinės. Skaito Valdas Stankevicius.
6
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Numirėlis vaidenasi. Skaito Valdas Stankevicius.
7
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Grabas (Karstas). Skaito Valdas Stankevicius.
8
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Lavono plovimas ir aprengimas Skaito Valdas Stankevicius.
9
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Budėjimas prie mirusio (Budynės). Skaito Valdas Stankevicius.
10
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Giesmės. Skaito Valdas Stankevicius.
11
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Apraudojimas ir raudos. Skaito Valdas Stankevicius.
12
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Maisto ir daiktų dėjimas į karstą. Skaito Valdas Stankevicius.
13
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Lydėjimas. Skaito Valdas Stankevicius.
14
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Kapas ir palaidojimas. Skaito Valdas Stankevicius.
15
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirusiojo turtas. Skaito Valdas Stankevicius.
16
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Pietūs palaidojus (Šermenys) Skaito Valdas Stankevicius.
17
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Velionio grįžimas į namus. Skaito Valdas Stankevicius.
18
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirusiųjų iššaukimas. Skaito Valdas Stankevicius.
19
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Numirėliai sapnuose. Skaito Valdas Stankevicius.
20
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Velionio kerštas. Skaito Valdas Stankevicius.
21
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Atgailaujanti vėlė. Skaito Valdas Stankevicius.
22
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Šeimininko mirtis ir jo gyvuliai. Skaito Valdas Stankevicius
23
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Elgesys, kad numirėlio nebijotum. Skaito Valdas Stankevicius.
24
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirimas ir marinimas. Skaito Valdas Stankevicius
25
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Pavojai gyviesiems nuo mirusiojo. Skaito Valdas Stankevicius
26
Senieji baltų simboliai šiandien.
27
Jonas Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Priemonės mirties išvengti. Skaito Valdas Stankevicius.
28
Jonas Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Giltinė. Skaito Valdas Stankevicius
29
Jonas Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirties pranašavimai bei ženklai. Skaito Valdas Stankevicius.
30
Jonas Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Ruošimasis mirti. Skaito Valdas Stankevicius.
31
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Pratartis. Skaito Valdas Stankevicius.
32
Lietuvių tautinis kostiumas. 1/2 dalis.
33
Lietuvių archeologinis-istorinis kostiumas ir tautinio kostiumo priedai. 2/2 dalis
34
Lados šventė.
35
VAIKYSTĖ. VAIKŲ LIGOS IR JŲ GYDYMAS. J.Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
36
VAIKYSTĖ. PAAUGLIAI. J.Balys Raštai V. Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
37
VAIKYSTĖ. ĮVAIRŪS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
38
KŪDIKIO PRIEŽIŪRA IR AUGINIMAS. J.Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
39
ĮVEDYBOS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
40
KŪMAI IR KRIKŠTYNOS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
41
GIMDYVĖS PRIEŽIŪRA. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
42
APGĖLAI. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
43
PRIĖMĖJA (bobutė )J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
44
AIŠKINIMAS VAIKAMS. J.Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
45
SPĖJIMAI APIE NAUJAGIMĮ. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
Folkloro ansambliai
 1. Alksna
 2. Alksnioka
 3. Aušrinė
 4. Bitula
 5. Bruknyčia
 6. Cyroliokaa
 7. Čiučiuruks
 8. Diemedis
 9. Gerviki
 10. Gilė
 11. Gyvata
 12. Gojus
 13. Gondinga
 14. Goštauta
 15. Jorė
 16. Kadujo
 17. Kaukutis
 18. Kūlgrinda
 19. Kupolė
 20. Margulis
 21. Medgrinda
 22. Mėguva
 23. Mindrė
 24. Nemunas
 25. Platelee
 26. Pulkelis
 27. Raskila
 28. Rėda
 29. Rėmolee
 30. Remoliokaa
 31. Salduvė
 32. Sasutalas
 33. Saulė
 34. Sauluva
 35. Sedula
 36. Senolės
 37. Sutartinių klubas
 38. Šatrija
 39. Šilinukai
 40. Šilojai
 41. Trapukas
 42. Trys keturiose
 43. Turava
 44. Ūla
 45. Vaiguva
 46. Vaiva
 47. Varangė
 48. Verdainė
 49. Versmė
 50. Viešia
 51. Žaisa
Liaudies muzika
 1. Kuršininkai
 2. Vilainiai
Saviveikliniai chorai
 1. Vėtrungė
Leidiniai
 1. Kūlgrinda CD
 2. Žaisa CD
Asmenys
 1. Arūnas Sniečkus
 2. Arvydas Liorančas
 3. Dainius Razauskas
 4. Daiva Šeškauskaitė
 5. Jonas Kadžionis
 6. Jonas Trinkūnas
 7. Klemensas Lovčikas
 8. Rasa Karpavičienė
 9. Rita Ščiglinskienė
 10. Valdas Stankevicius
 11. Vytautas Bikneris