Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Grojaraštis

Grįžti atgal

Atidaryti grojaraštį naujame lange

Pasirinkti grojimo būdą: Ratu / Maišyti

Grojaraščio trukmė (val.):(min.):(s.) 43:03:19:Dabar klausote: 24. Tetervins subilda [dūdmaišio ir smuiko melodija] (Rokiškio r.)

Klausydami galite pasirinkti iš šių 298 įrašų:
 1. 24. Tetervins subilda [dūdmaišio ir smuiko melodija] (Rokiškio r.)
 2. 22. Kai ašai buvau (Zarasų apsk. Dusetų vls. Pažiegės k.) - veda D. Mockienė
 3. 21. Rubuliakas [šokis] (Šilales r.)
 4. 20. Oi, prapuolė ma dalalė (Varėnos r. Valkininkų apyl. Degsnių k.) - dainuoja R. Baniulienė
 5. 19. Anoj pusėj vieškelėlio (Ukmergės apsk. Taujėnu vls. Užulenio k.) - veda V. Puidienė
 6. 18. Ak tu saula, sauliula (Švenčioniu r. Adutiškio apyl. Lazdinių k.) - dainuoja V. Radzevičiūtė
 7. 17. Nebark mani (Utenos r. Radeikiai) - veda R. Baniulienė
 8. 16. Teka upė per žvirgžynus (Vilniaus-Trakų apsk. Valkininku prp. Daržininkų k.) - veda B. Paulavičius
 9. 15. Sese sodu sadina [sutartine] (Ukmerges r. Taujėnai)
 10. 14. Galy sodo rymavo (Panevežio r. Upytės apyl. Ėriskių k.) - veda V. Puidienė
 11. Išjoja, joja, sodauto (gieda Herminija Vokietaitienė, Laura Lukenskienė, Vilma Miliūtė).
 12. Oi tu kuosala (gieda Laura Lukenskienė, Vilma Miliūtė, Greta Petkevičienė).
 13. Berželi beržuti (gieda Vilma Miliūtė, Laura Lukenskienė, Greta Petkevičienė).
 14. Man' čiuliulis, man' miegelis (gieda Greta Petkevičienė ir Laura Lukenskienė).
 15. Bitytė sode (skudučiuoja Irena Vaitkevičiūtė ir Laura Lukenskienė).
 16. Bagoti broliai sesiulas nelunko (gieda Greta Petkevičienė ir Laura Lukenskienė).
 17. Bagoti broliai sesiulas nelunko (gieda Greta Petkevičienė ir Laura Lukenskienė).
 18. Apvynytėl, spurguolytėl (gieda Laura Lukenskienė, Herminija Vokietaitienė, Vilma Miliūtė).
 19. Apvynytėl, spurguolytėl (gieda Laura Lukenskienė, Herminija Vokietaitienė, Vilma Miliūtė).
 20. Apvynytėl, spurguolytėl (gieda Laura Lukenskienė, Herminija Vokietaitienė, Vilma Miliūtė).
 21. Apvynytėl, spurguolytėl (gieda Laura Lukenskienė, Herminija Vokietaitienė, Vilma Miliūtė).
 22. Žilvitis auga tevelia klony (gieda laura Lukenskienė, Vilma Miliūtė, Liuda Stapulionienė)
 23. 5. Rai lylia, ratiteli [sutartine] (Rokiskio r. Obeliai)
 24. 11. Lioj saudailio vokaro [sutartinė] (Kupiškis)
 25. 2. Oi tu sakal, sakalėli (Ignalinos r.) - veda B. Paulavičus
 26. 3. Žarelė vakarinė (Švenčioniu apskr. Paringio prp. Pijoru k.) - veda G. R. Pečiulienė
 27. 1. Aš negaliu daugiau gert [dūdmaišio ir smuiko melodija] (Veliuona)
 28. 4. Oi, ant kalno (Alytaus apsk. Birštono vls. Būdų vnk.) - dainuoja V. Radzevičiūtė
 29. 6. Oi tėvuli, tėvužėli (Varenos r. Marcinkoniu vls. Puvočiu k.) - veda R. Tulys
 30. 7. Norėjo motutė saldaus miegelia (Ukmergės apsk. Deltuvos vls. Ruriškiu k.) - veda D. Mockienė
 31. 8. Strazde strazdeli [dūdmaišio melodija] (Mažoji Lietuva)
 32. 9. Kad užtema, tai užtema (Švenčioniu r. Kaltinėnų vls. Murmų k.) - veda R. Baniulienė
 33. 10. Gerkit, svečiai, žąsu alų (Alytaus apsk. Birštono vls. Būdų vnk.) - veda N. Čereškevičienė
 34. 12. Kikili kikili, laibakoji (Kupiškio r. Šimonių apyl. Migonių k.) - veda V. Turapinienė
 35. 13. Och [šokis] (Pasvalio r.)
 36. Kauno folkloro ansamblių tradicinis advento koncertas „ Už girių girių“ (Koncertinis stereo garso įrašas)
 37. Du žali berželiai (skudučiuoja Irena Vaitkevičiūtė ir Laura Lukenskienė).
 38. Užgavėnės Rumšiškėse.
 39. O išbėg išbėg iš Rusnės kiemo.
 40. Ten ant jūračių. Aulavėnai.
 41. Anksti rytą rytuži. Piktupėnai.
 42. Rūtų sėjau, prakalbėjau. Tilžė.
 43. Pas šaltą šaltinėlį. Aulavėnai.
 44. Šunys loja, čeveruoja. Rusnė.
 45. Per kalnelį, per aukštąjį. Aulavėnai.
 46. Perš man iš Danskos. Kalnininkai.
 47. Aš atsisakiau. Kalėnai.
 48. Nepūskite vėjeliai. Aulavėnai.
 49. Kaklelis gerti ištroško. Kalnininkai.
 50. Strazde strazdeli. Kalnininkai.
 51. Toli, taip toli mane jauną nuleido. Aulavėnai.
 52. Miegužio noriu. Rusnė.
 53. Jau aušt aušružė. Kalnininkai.
 54. Eisva mudu abudu. Kalnininkai.
 55. Ei kieno kieno žalias kiemelis. Kalnininikai.
 56. Šok, broluži.
 57. Išėjo tėtužis. Pilupėnai.
 58. Lietuvių liaudies daina Per naktelę šokau“.
 59. Lietuvių liaudies daina „Eisva mudu abudu“.
 60. Lietuvių liaudies daina „ Ant kalno karklai siūbavo".
 61. Vilniaus romuva ir Romuvos apeigų grupė „Kūlgrinda“ švenčia  Žiemos Saulėgrįžą.
 62. „Žali lypa“. Lietuvių liaudies dainą dainuoja Ąžuolė Bajor.
 63. „Beauštanti aušrelė“. Lietuvių liaudies dainą dainuoja Ąžuolė Bajor.
 64. Kūlgrinda - Dai Kas Teka, Sauliulė
 65. Kūlgrinda - Apėja sauliūte
 66. Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 14 paragrafas, Vaišvilkas didis kunigaikštis Lietuvos , Skaito Valdas Stankevicius.
 67. Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 15 paragrafas, Šventaragis didis kunigaikštis Lietuvos. Skaito Valdas Stankevicius.
 68. Kulgrinda - Jau vakaras
 69. Kulgrinda - Kas Tar Taka Par Dvarėlį.
 70. Kulgrinda - Kas tar teka par dvarėlį saula riduolėla.
 71. Kulgrinda - Laduto laduto
 72. Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 16 paragrafas, Gereimantas didis kunigaikštis Lietuvos. Skaito Valdas Stankevicius.
 73. Kulgrinda - Lioj saudailio vokaro.
 74. Kulgrinda - Miela sviesi saulytė.
 75. Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 17 paragrafas, Traidenis didis kunigaikštis Lietuvos. Skaito Valdas Stankevicius.
 76. Kulgrinda - Nuslaide saulala.
 77. Kulgrinda - Oi An Marių Mėlynių.
 78. Kulgrinda - Oi Tu Saula Saulala.
 79. Kulgrinda - Palaisių pavu.
 80. Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 18 paragrafas, Vytenis didis kunigaikštis Lietuvos. Skaito Valdas Stankevicius.
 81. Kulgrinda - Užteka Saulužė Daulėliu Lėliu.
 82. Kulgrinda - Užtekėja Saulala Raudona.
 83. Kulgrinda - Vakarinė žvaigždelė.
 84. Šokių vakaronė. Groja Vilniaus universiteto folkloro ansamblis „Ratilio". (Garso įrašas)
 85. Tradicinių šokių vakaronė. Groja Ulf-Arne Johannessen, Norvegija. (Garso įrašas)
 86. Šokių vakaronė. Dūdmaišiais groja Leanne Barbo ir Maarja Sarv, Estija. (Vakaronės garso įrašas)
 87. 27. Zarasai [šokis] (Rokiškio r.)
 88. Simonas Daukantas Raštai, 1 tomas, Perskyrimas 1, Darbai senovės lietuviams ir žemaičiams šiandien pripažįstami, 1 dalis, Žinia apie gimines Lietuvos ir Žemaičių pirm gimimo Kristaus. Skaito Valdas Stankevicius.
 89. "Tu krankly veltui čia lauki" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
 90. "Tėvynės gint išėjo broliai" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
 91. Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 13 paragrafas, Mindaugas pirmasis karalius Lietuvos, Skaito Valdas Stankevicius.
 92. "Tėvynė pavergta dejuoja" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
 93. "Savanoris" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
 94. Varsa – „Ridikas arba intakas“ Dirvonakių km. Biržų vls.
 95. Varsa – „Gegutė“ Tuitodvario vnkm. Vabalninko vls.
 96. Varsa – „Djūta kalnali“, Bakšėnų km., Vabalninko vls.
 97. Simonas Daukantas Raštai, 1 tomas, Perskyrimas 1, Darbai senovės lietuviams ir žemaičiams šiandien pripažįstami, 2 dalis, Žinia apie gimines Lietuvos ir Žemaičių po užgimimo Kristaus. Skaito Valdas Stankevicius.
 98. Varsa – „Nesakyk Adomėli“, Savučių km. Vabalninko vls.
 99. Varsa – „Šešiose“, Svilių k., Vabalninko vls.
 100. Varsa – „Kvapas drūtesnis už untutį“. Svilių km., Vabalninko vls.
 101. AUŠRA, RYTO DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 102. BEZELEA, VAKARO DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 103. Varsa - „Untulis“, Girstekiškių km., Pandėlio vls.
 104. LAUMIŲ SUKTINIS. Sutartinių giedotojų grupė „Kadujo“. Koncerto-vaidinimo stereo garso įrašo fragmentas.
 105. Versmė - Dzūkiška polka
 106. Versmė - Kiškelis (Varėnos r.)
 107. Versmė - Aš pasėjau linelį (Kazlų rūda)
 108. Versmė - Pasėjau linelius lankoj (Raseinių r.)
 109. Versmė - Oi tu pinavija (Varėnos r.)
 110. PELENŲ GABIJA - NAMŲ ŽIDINIO DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 111. MOTERŲ GABIJA - MOTERŲ KEPĖJŲ DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 112. Versmė - Tai gražumas rudenėlio ( Kupiškio r.)
 113. Versmė - Kas tau motula (Varėnos r.)
 114. Versmė - Dukrela, saulala (Varėnos r.)
 115. Versmė - Velnias (Tauragės r.)
 116. Versmė - Šių naktelį per naktelį (Ignalinos r.)
 117. LAIMA - DEIVĖ LĖMĖJA. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 118. Versmė - Gerkit mieli sveteliai (Varėnos r.)
 119. Versmė - Nuog pucinu ir avietių (Varėnos r.)
 120. Versmė - Gertau gertau neturiu su kuom (Varėnos r.)
 121. LIETUVA. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevičius
 122. Versmė - Matiau bernelį (Varėnos r.)
 123. Versmė - Oi tai dzyvai (Varėnos r.)
 124. Versmė - Susidainuokim, mes trys sesulės (Varėnos r.)
 125. Versmė - Bėginėjo povelė po dvarą (Varėnos r.)
 126. LADA - DIDŽIOJI DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 127. PERKŪNAITĖLĖ - ŽAIBO IR GRIAUSMO MOTINA. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 128. Versmė - Balnok tėveli (Veliuona)
 129. Versmė - Justino maršas
 130. Versmė - Kūmas aina (Pandėlys)
 131. Versmė - Jūs mano kūmužėliai (Varėnos raj.)
 132. Versmė - Nepaimti dievo cūdai (Vabalninkas)
 133. PERGRUBĖ - GĖLIŲ, PAVASARIO IR ŽEMĖS VAISIŲ DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 134. Gilė - Vaikštinėjo tėvulis
 135. Gilė - Tekėjo saulelė
 136. Gilė - Turėja liepa
 137. Gilė - Žirniki tititi pupupu totata
 138. Gilė - Pruo nvyšnelių suodely
 139. Simonas Daukantas, Raštai 1 tomas, Perskyrimas 1, 3 dalis, Žinia apie Vaidevutį, Viešpatį Lietuvos, Žemaičių ir Prūsų. Skaito Valdas Stankevicius.
 140. Gilė - Mudu du broliukai
 141. Gilė - Per dzidzi dvaru
 142. Gilė - Pijolka rūta čiųta
 143. Gilė - Oi už ažaro
 144. Simonas Daukantas Raštai, 1 tomas, Perskyrimas 1, 4 dalis, Žinia apie Kurus (choray) arba Kuršius ir apie Variagus. Skaito Valdas Stankevicius.
 145. Gilė - Ir atskrido du karveliai
 146. Gilė - Josiu in kalnelius
 147. Gilė - Ažumynė šešurėlis
 148. 12. Gilė - Užugdė motulė
 149. Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 2 paragrafas. Kalba Lietuvių ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
 150. Gilė - Kiškelis
 151. Gilė - Svirtis svyro
 152. Gilė - Augo girioj uoselis
 153. Gilė - Išėjo striečielis
 154. Simonas Daukantas raštai I tomas 4 paragrafas. Povyzius apsiėjimų senųjų Lietuvių ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
 155. Gilė - Kadu buuva kadujo
 156. Gilė - Kepė boba bandeles
 157. Gilė - Apėjo saulutė
 158. Gilė - Tu žilviteli
 159. PILVYTĖ - TURTO IR SĖKMĖS DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 160. PRAURIMĖ - ŠVENTOSIOS UGNIES DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 161. VELIUONA-POMIRTINIO GYVENIMO DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 162. Gilė - Ai ąžuole
 163. Gilė - Žaliam beržynėly
 164. Gilė - Linksmasis
 165. BRĖKŠTA, TAMSUMŲ IR SAPNŲ DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 166. KRŪMINĖ - JAVŲ DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 167. MILDA (ALEKSOTA) - MEILĖS IR PIRŠLYBŲ DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 168. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Žemynos kanklės
 169. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Tėvelio dvarely ievarėlis
 170. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - O jau mano mielas
 171. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Tu liepužėlė rūtela
 172. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Žalioj girioj
 173. Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 3 paragrafas Prekyba senovių Lietuvių ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
 174. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Aisva mudu abudu
 175. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Sviro lingo mergelių suolas
 176. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Dai lakštavo lakštutė in marių
 177. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Turėja liepa , liaqj taduvėla
 178. Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 4a paragrafas. Tikėjimas senųjų Lietuvių ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
 179. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Užuolas su liepeli
 180. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Dai skaistumėlis mūsų Sauliūtės
 181. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Kur sakuolalis ten gegutala
 182. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Augo jovaras viename šone
 183. ALABAITIS - LINŲ DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 184. AUSTĖJA. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 185. GAILA. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 186. NIJOLĖ- PRAGARO KARALIENĖ, POKLIAUS ŽMONA, KRŪMINĖS DUKTĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 187. GONDU - VESTUVIŲ DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 188. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Ėj in kalno klėtelė
 189. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Pas brolelį , par cikrujį
 190. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Kalė, kalė genelis
 191. KRUONIS - LAIKO DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 192. LUOBO GELDA - GANDŲ DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 193. NERIS- DEIVĖ VILIJA. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 194. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Čiūto čiūto čiūtyta čiūto
 195. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Laima Laimelė lylia
 196. GIRYKŠTIS - MIŠKO DIEVAITIS. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 197. GYVATĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 198. GELONAS. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 199. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - AS KWAI MININTUN PRŪSAN
 200. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - PA SADIKAN NEIKAŪWA
 201. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - SAULIKA PATEKKA
 202. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - SINDA NUUSE DEEIWI
 203. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - MILA SWAIKSTA SULIKA
 204. Maldos i jauna mėnulį. I, J.Balys, Raštai IV, Vilnius 2003_01
 205. Maldos i jauną mėnulį. III. J.Balys, Rastai IV, Vilnius 2003_01
 206. Maldos į jauną menulį. IV. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
 207. Perkūno ginčas su velniu. J.Balys. Raštai IV, Vilnius, 2003_01
 208. Perkūnas medžoja velnią II. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
 209. Perkūnas medžioja velnią I. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
 210. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - TU ZALLIS WIWWIKE
 211. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - SŪNS PREI MUTRIKAN
 212. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - O. KASD WAKEI TEN
 213. AKMENYS. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 214. AKMENYS. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 215. AKMENYS. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 216. APIE PASLAPTIS. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 217. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - TU ZALLIS WIWWIKE
 218. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - EI RŪTA RUTIKA
 219. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - PRUSA. TU SESTRIKA
 220. AUŠRA, TEKANČIOS SAULĖS TARNAITĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 221. MĖNUO - NAKTIES IR LAIKO DIEVAITIS. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 222. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - DACAU NŪS ANGZDRIKIKIS
 223. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - MITAUJIKA MITAUJA
 224. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - UKADEBBAISIS PERKUNAI
 225. SAULĖ - DIENOS ŠVIESOS IR GYVYBĖS DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 226. VAKARINĖ - SAULĖS DUKTĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 227. ŽVAIGŽDĖS. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 228. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - TU ZALLIS WIWWIKE
 229. Kauno Palemono gimnazijos folkloro ansamblio „Bitula“ koncertas.
 230. Kauno tautinės kultūros centro mišraus folkloro ansamblio „Dailingė“ koncertas.
 231. Kauno Jono Pauliaus II-ojo gimnazijos folkloro ansamblio ‚,Gilė“ koncertas.
 232. Kauno tautinės kultūros centro liaudies instrumentų ansamblio. „Kauno bandonija“ koncertas.
 233. Kauno tautinės kultūros centro liaudies instrumentų ansamblio. „Kauno bandonija“ koncertas.
 234. Koncertuoja Kauno 1-osios muzikos mokyklos folkloro ansamblio. „Sauluva“ koncertas.
 235. Kauno mokyklų folkloro ansamblių. ,,Žemynėlė", ,,Šilinukai" ir"Tautinukai" koncertas.
 236. Kauno tautinės kultūros centro folkloro ansamblio „Ratilėlis“ koncertas.
 237. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Žemynos kanklės
 238. Kauno VDU „Atžalyno“ progimnazijos vaikų folkloro ansamblio „Kaukutis“ koncertas.
 239. Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro folkloro ansamblio „Kanapija“ koncertas.
 240. Simonas Daukantas. Raštai 1 tomas. Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių. Pratarmė
 241. Nė šią naktį ne namėj gulėjau. Kalnininkai.
 242. 26. Yra mūsų sadely (Utenos r. Strazdų k.) - veda R. Baniulienė, N. Čereškevičienė
 243. 25. Oi, aisiu aisiu (Joniškio r. Žagarė) - veda R. Baniulienė, G. R. Pečiulienė
 244. Folkloro ansamblis „Viešia“. IX-oji regioninė folkloro šventė ,,Pūsk, vėjuži!”. Vadovė Jolanta Balnytė.
 245. Koncertuoja Telšių kultūros centro folkloro ansamblis „Spigėns“. Vadovė Diana Bomblauskienė.
 246. SVEIKAS, SENELI KALĖDA! Lietuvos Kalėdų Senelio Kalėda sveikinmas.
 247. PAŽINTUVĖS. Folkloro ansamblio „Viešia“ kūrybinės veiklos 20–ties metų teatralizuota šventė.
 248. Oi toli toli
 249. Kas tavi šaukia, žalia varia?
 250. Trys bičių, dobile, vesma seną, čiūta
 251. Kanklių muzika
 252. Ėjau per lauką - žali rugučiai
 253. Lylio lelijo, kas ty gražiai žydėja?
 254. Simonas Daukantas. Raštai II tomas. 1 dalis. 21 paragrafas. Skelbimas krikščioniško tikėjimo Parusny, arba Prūsuose, ir parvadinimas tenai zokano kryžokų. Karės lietuvių su danais, mozūrais, pamarionimis, lenkais ir kryžokais.Skaito Valdas Stankevičius.
 255. ,Pasagėlė“ Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblis.
 256. Folkloro grupė ,,Šeduviukai“, vadovė Aušra Mickutė 24 views•2019-10-12
 257. ,,Uolų piešinių animizmas Rytų Sibiro taigoje" - Doc. dr. Donatas Brandišauskas
 258. "Galia užburti" – Rita Balkutė.
 259. ,,Burtai po paslapties skraiste: kas jau žinoma ir visiškai nežinoma" – Prof. Saulius Kanišauskas
 260. ,,Mėnulio magija" – Jonas Vaiškūnas
 261. 0:00 / 48:53 ,,Astrologija ir kitos divinacinės praktikos Indijoje" – Prof. Audrius Beinorius
 262. "Kažkiek apie alchemiją" – Dr. Algirdas Brukštus
 263. ,,Šamanizmo geografija" – Prof. dr. Vidmantas Daugirdas
 264. ,,Nešė Velnias akmenį" – Leopoldas Krušinskas ir prof. habil. dr. Valentinas Baltrūnas
 265. ,,Kas bėdą atneš, o kas nuo jos išgelbės?"– Dr. Audronė Gedžiūtė
 266. Kaip gerai (?), kai magija išsprendžia visas problemas" – Dr. Kastytis Zubovas
 267. Su Nerim ir Nemunu atkeliaukit, sveteliai“. Folkloro ansamblių sąšauka Domeikavoje (2/3 dalis).
 268. Su Nerim ir Nemunu atkeliaukit, sveteliai“. Folkloro ansamblių sąšauka Domeikavoje (3/3 dalis).
 269. ,,Apeigos ant Lantainių piliakalnio" Folkloro ansamblių sąšauka Domeikavoje (1/3 dalis).
 270. Dainuoja Petras Zalanskas. Žalioj girioj stadalėlis (meilės daina)
 271. Dainuoja Petras Zalanskas. Vai tu sakal sakale (vestuvinė daina)
 272. Dainuoja Petras Zalanskas. Šių naktelį, per naktelį (vestuvinė daina)
 273. Dainuoja Petras Zalanskas. Čiulba ulba sakalas (vestuvinė daina)
 274. Dainuoja Petras Zalanskas. Jau vakaras, rūta žalioj (rugiapjūtės daina)
 275. Dainuoja Petras Zalanskas. Bėkit, baraliai (rugiapjųtės daina)
 276. Dainuoja Petras Zalanskas. Kad aš turėsiu (arimo daina)
 277. Simonas Daukantas. Raštai II tomas. Pasakojimas apie veikalus Lietuvių tautos. Antroji dalis 2 paragrafas. Gediminas didysis Lietuvos kunigaikštis. Skaito Valdas Stankevičius.
 278. Kokou gėriuo gegoželie
 279. Oi, sesute, sesutyte
 280. Žib žib žolela
 281. Jau saulelie leiduos, artyn vakarel
 282. Dr. Aistė Petrauskienė. „Partizanų Lietuva, arba kaip minėsime 70-sias LLKS metines"
 283. VAIKYSTĖ. VAIKŲ LIGOS IR JŲ GYDYMAS. J.Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
 284. Dr. Aistė Petrauskienė. „Partizanų Lietuva, arba kaip minėsime 70-sias LLKS metines"
 285. 6. Dūdas, folkloras kopa ABRA, Latvia
 286. „Apie mūsų tapatybę, mūsų šaknis, mūsų kultūrą“
 287. 25. Abra, folkloras kopa ABRA, Latvia
 288. 24. Pašdancis, folkloras kopa ABRA, Latvia
 289. 26. Dūdu melodija, folkloras kopa ABRA, Latvia
 290. 23. Kulatans. Igaunu dancis, folkloras kopa ABRA, Latvia
 291. 23. Kulatans. Igaunu dancis, folkloras kopa ABRA, Latvia
 292. 26. Dūdu melodija, folkloras kopa ABRA, Latvia
 293. Lietuvos balsai. Šventinis šurmulys. „Ant Kernavės piliakalnių švenčiamos RASOS“
 294. Simonas Daukantas, Raštai 1 tomas, leidykla Vaga, 1976, Pratarymas. Skaito Valdas Stankevicius.
 295. Pokalbis su audėja Apolionija Venskuviene.