Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Naujienos

Grįžti atgal
Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datąDabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 13 įrašų:
Sąrašas naujausių įrašų:
1
video
Kartenos piliakalnis dunkso Minijos upės glėbyje.
2
video
Lakštingalos ir Dubysos upės daina.
3
video
Advento-Kalėdų dainų vakaras su Šiaulių kultūros centro apeiginio folkloro ansambliu ,,Rėda".
4
video
„Dvasinio paveldo gelmės“ Tapytojas Virginijus Kašinskas.
5
video
,,Stadalėlė“ Šventinis koncertas skirtas folkloro ansamblio kūrybinės veiklos 25-čiui.
6
video
Vėlinės - Ilgės ant Naglio kalno
7
video
Fotografas Vytautas Daraškevicius. „Tai padeda man orientuotis atmintyje“
8
video
„Kūlgrindai“ – Romuvos apeigų grupei, įteiktas „Aukso paukštės“ apdovanojimas
9
video
Vasarvidis. „Žoliavimas su žolinte Danute Kunčiene"
10
video
Rolandas Maskoliūnas. Legendinis „VideoKaukas“ – užkulisiai.
11
video
Dr. Dainius Razauskas „Kaukė ir nuokauka“
12
video
Leopoldas Krušinskas. Paskaita „Velniai lietuvių mitologijoje“
13
video
Elona Lovčikienė. Paskaita „Kas ką nešioja- tu kaukę ar kaukė tave? Psichologiniai kaukės aspektai“
14
video
Jonas Vaiškūnas. Paskaita „Karnavalas ir pagrindinis ritualas“
15
video
Doc. dr. Donatas Bradišauskas. Paskaita „Dvasios žmogėdros Rytų Sibire"
16
video
Benas Šarka. Paskaita „Dvasinės patirtys apie matomas ir nematomas kaukes“
17
video
Prof. Audrius Beinorius „Tapatybės kaita: žvilgsnis į kaukių vaidmenį religiniuose ritualuose“
18
video
Eglė Minelgaitė-Beinorienė „Kaip prisijaukinti kauką: mitologinė ir psihologinė perspektyvos"
19
video
Ilgių-Vėlinių vakaras su Šiaulių miesto kultūros centro apeiginio folkloro ansambliu ,, Rėda“.
20
video
Vėlių vakaras Koknesės pilies griūvėsių parke
21
video
Palongiškių subatelėj
22
video
Amžinos ugnies Gabijos šventė
23
video
Sugrįžimas prie prigimtinio tikėjimo
24
video
KELIONĖ PAS PROTĖVIUS
25
video
„Palangos Juzė“ pagal M. Valančiaus apysaką.
26
video
Kurtuvėnų folkloro ansamblio KURTUOVE 50–tasis gimtadienis.
27
audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška, I tomas, 22 paragrafas, Mintautas arba Mindaugas, pirmasis karalius Lietuvos, Traidis arba Traidenis, Žemaičių kunigaikštis. Karės su gudais, kalavijonimis, kryžėjais ir mozūrais. Skaito Valdas Stankevičius.
28
audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška, I tomas, 21 paragrafas, Rimgaudas didysis kunigaikštis Lietuvoj, Utenis Žemaičiuose, karės su kalavijonimis, gudais ir totoriais. Skaito Valdas Stankevičius.
29
audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška, I tomas, 20 paragrafas, Apsireiškimas krikščionų tikybos saulėlydy Lietuvos tautoj. Karės lietuvių ir žemaičių su danais, mozūrais, pamarionimis ir lenkais. Skaito Valdas Stankevičius.
30
audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška, I tomas, 18 paragrafas, Didieji Lietuvos tautos kunigaikščiai: Žibuntas Lietuvoj, Mantvila Žemaičiuose, Karės su kalavijonimis, meldžionimis, gudais ir mozūrais. Skaito Valdas Stankevičius.
31
audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška, I tomas, 17 paragrafas, Įsiveisimas vokyčių į žemaičių kraštą ir jų karės su žemaičiais. Skaito Valdas Stankevičius.
32
audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška, I tomas, 16 paragrafas, Karės lietuvių bei žemaičių su lenkais ir gudais. Skaito Valdas Stankevičius.
33
audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška, I tomas, 15 paragrafas, Kernius ir Gimbutas Lietuvos ir Žemaičių kunigaikščiai, karės jų su gudais, lenkais ir žuvėdais. Skaito Valdas Stankevičius.
34
audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška, I tomas, 12 paragrafas, Aprašas kraštų lietuvių tautos. Skaito Valdas Stankevičius
35
audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška, I tomas, 13 paragrafas, Pirmasis apsireiškimas mokslo Kristaus, lietuvių, kalnėnų ir žemaičių kraštuose. Skaito Valdas Stankevičius.
36
audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška I, tomas, 19 paragrafas, Didieji, Lietuvos ir Žemaičių kunigaikščiai: Žibinas Lietuvoj, Erdvilas Žemaičiuose. Karės su meldžionimis, gudais ir totoriais. Skaito Valdas Stankevičius.
37
audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška, I tomas 14 paragrafas, Pirmieji veikalai lietuvių, kalnėnų ir žemaičių, raštuose randami. Kūnas, Barkus ir Dieveltis - pirmieji jų Kunigaikščiai minavojami. Skaito Valdas Stankevičius.
38
audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška, I tomas, 11 paragrafas, Prekyba. Skaito Valdas Stankevičius.
39
audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška, I tomas, 10 paragrafas, Kalba. Skaito Valdas Stankevičius.