Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Apie

Grįžti atgal

Svetainė „www.tautosakosvartai.lt“

 www.TautosakosVartai.lt  yra Lietuvos etninės kultūros draugijos kūrinys sukurtas bendradarbiaujant su portalu www.Alkas.lt ir nuolatos pildoma interneto svetainė, skirta tautiečiams, gyvenantiems Lietuvoje ir užsienyje, kurie saugo ir ieško savo lietuviškos tautinės tapatybės, jaučia poreikį domėtis savo tautos šaknimis, senąja lietuvių protėvių kultūra, lietuvių papročių tradicija, šiandieną gyvuojančia Lietuvoje ir besireiškiančia įvairiomis formomis: prigimtiniais papročiais ir tradicijomis, liaudies dainomis, sutartinėmis, daile, muzika, šokiu ir bendravimu. Sužinosite apie papročių sargus ir puoselėtojus bei populiarintojus, pamatysite juos dokumentiniuose filmuose, susipažinsite su lietuvių etnine kultūra ir mitologija, istorijomis ir pasakojimais iš pirmų lūpų, pamatysite ir išgirsite žinių apie lietuvių tautos tikrąsias dvasines vertybes, galvoseną ir gyvenseną. Šį “Lietuvių tautosakos vartų" kanalą rekomenduojame tautiečiams, gyvenantiems Lietuvoje, vaikų darželių auklėtojams, vidurinių mokyklų mokytojams bei aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams, tautiečiams, gyvenantiems užsienyje, užsienio lietuvių mokykloms – visiems, kas stengiasi išsaugoti ir puoselėti lietuvybę, bei tiems, kurie domisi lietuvių tautos prigimtine kultūra, dvasios gelmių istorija. Šis svetainė yra nuolatos plečiama ir pildoma garso įrašais ir dokumentiniais filmais nurodytomis temomis.

Virginijus Kašinskas

 

"Lithuanian folklore gate"

is designed for people living in Lithuania and abroad, searching for their Lithuanian national identity roots in the old ancestral culture in various forms. We recommend this channel for kindergartens, secondary schools, teachers and students, foreign Lithuanian schools — everyone who tries to save the Lithuanian identity, is interested in Lithuanian culture and the history of spiritual depth. This channel will be continuously expanded and supplemented with documentary films in the given topics.

The makers of "Folklore gate".

 

El. paštas:

tautosakosvartai@gmail.com