Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Grįžti atgal

Rodomi įrašai turintys žymę: „Jonas Trinkūnas“

Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą

Jonas Trinkūnas (1939-2014). Etnokultūrinio judėjimo pradininkas Lietuvoje, etnologas, folkloristas, religijotyrininkas, senojo lietuvių tikėjimo bendruomenės „Romuva" vyriausiasis Krivis. 1997m.  Jonui Trinkūnui skirta Jono Basanavičiaus premija.  2013m.  Jonas Trinkūnas apdovanotas  LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi. 

Pagal:  https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Trink%C5%ABnas​

1957 m. baigė Kauno 4-ąją vidurinę mokyklą1965 m. Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultete baigė filologijos studijas, įgijo filologo specialybę. 19691973 m. VU Filologijos fakulteto filologijos katedros aspirantas ir dėstytojas. 1969 m. įkūrė kraštotyros sąjūdį „Ramuva“, pradėjo rengti senovės baltų apeigas. Vienas iš Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos kūrėjų. 1973 m. už politinę tautinę veiklą iš universiteto pašalintas.

Kilus Sąjūdžiui vėl grįžo į universitetą, dirbo Filosofijos ir sociologijos instituto Etikos skyriaus asistentu. 19901993 m. LR kultūros ministerijos Etninės kultūros skyriaus vedėjas. Nuo 1994 m. Filosofijos ir sociologijos instituto Etikos ir etnosociologijos skyriaus mokslinis darbuotojas. VPU dėstė etninę kultūrą. [1]

2002 m. išrinktas „Romuvos“ vyriausiuoju kriviu. Dalyvavo tarptautinėse senųjų tikėjimų konferencijose, renginiuose. Paskelbė staipsnių lietuvių ir prancūzų spaudoje, parašė kelias knygas. Apeiginio folkloro kolektyvo „Kūlgrinda“ narys, Etninės kultūros draugijos, Tautos namų, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos, „Prusos“ klubo, kitų organizacijų vadovas ir narys. 

Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 5 įrašų:
Sąrašas įrašų:
1
video
Jonas Trinkūnas: „Tas veikimas nėra tik dabar sukurtas" (14/14)
2
video
Jonas Trinkūnas: „Mes pradėjome „Pasaulio Etninių Religijų Kongresą " (13/14)
3
video
Jonas Trinkūnas: „Turėjo praeiti keli dešimtmečiai kol buvo gautas pripažinimas." (12/14)
4
video
Jonas Trinkūnas: „Aš atsiradau tokiu būdu" (11/14)
5
video
Jonas Trinkūnas: „Man rūpėjo būti Lietuviu" (10/14)
6
audio
Jonas Trinkūnas. „Kodėl aš priėjau prie religijos“.
7
audio
Jonas Trinkūnas. „Kiekvienas sąmoningas lietuvis turi studijuoti lituanistiką“.
8
audio
Jonas Trinkūnas. „Tremtis savo paties tėvynėje“.
9
audio
Jonas Trinkūnas. „Buvimas dalimi tautos kūno – mano didžiausia palaima“.
10
video
Jonas Trinkunas „Aš supratau, kad senoji religija yra gyva“ (17/17)
11
video
Jonas Trinkunas „Dainuojančios revoliucijos sąjūdis buvo tęsinys kraštotyros sąjūdžio“ (16/17)
12
video
Jonas Trinkūnas „Tikrasis idėjinis sąjūdis prasidėjo su kraštotyros judėjimu“ (15/17)
13
video
KELIONĖ PAS PROTĖVIUS
14
audio
Skaitymai KRIVIO JAUNIAUS PAJAUTA: ROMUVOS TIKĖJIMO TIESOS