Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Grįžti atgal

Rodomi įrašai turintys žymę: „ Istorija žemitiška.  1 Tomas “

Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą
Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 22 įrašų:
Sąrašas įrašų:
1
audio
Simonas Daukantas Istorija žemaitiška, I tomas, 1 paragrafas. Žinios grekonų apie lietuvių bei žemaičių tautą. Skaito Valdas Stankevičius
2
audio
Simonas Daukantas Istorija žemaitiška, I tomas, 2 paragrafas. Žinios rymionų apie lietuvių bei žemaičių tautą gimus Kristui. Skaito Valdas Stankevičius
3
audio
Simonas Daukantas Istorija žemaitiška, I tomas, 3 paragrafas. Žinios šiaurės rašytojų apie lietuvių bei žemaičių tautą vidutiniuose amžiuose. Skaito Valdas Stankevičius
4
audio
Simonas Daukantas Istorija žemaitiška, I tomas, 4 paragrafas. Žinios gudų rašytojų apie Lietuvos bei žemaičių tautą Skaito Valdas Stankevičius
5
video
Simonas Daukantas Istorija žemaitiška I tomas, 1. Paragrafas. Žinios grekonų apie lietuvių bei žemaičių tautą. 2. Paragrafas. Žinios rymionų apie lietuvių bei žemaičių tautą gimus Kristui. 3. Paragrafas. Žinios šiaurės rašytojų apie lietuvių bei žemaičių
6
audio
Simonas Daukantas, Istorija žemaitiška, I tomas, 5 paragrafas, Namų pasakos apie lietuvių ir žemaičių tautą bei jos pirmosios karės su mozūrais. Skaito Valdas Stankevičius.
7
audio
Simonas Daukantas, Istorija žemaitiška, I tomas, 6 paragrafas,  Būdas ir apsiėjimai lietuvių ir žemaičių senovėj. Skaito Valdas Stankevičius.
8
audio
Simonas Daukantas, Istorija žemaitiška, I tomas, 7 paragrafas, Vyresnybė ir ūkės rėda. Skaito Valdas Stankevičius.
9
video
Simonas Daukantas. Istorija žemaitiška, raštai I tomas, 5 paragrafas. Namų pasakos apie lietuvių ir žemaičių tautą bei jos pirmosios karės su mozūrais. 6 paragrafas. Būdas ir apsiėjimai lietuvių ir žemaičių senovėj, 7 paragrafa Skaito Valdas Stankevičius.
10
audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška, I tomas, 8 paragrafas, Tikyba lietuvių ir žemaičių. Skaito Valdas Stankevičius.
11
audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška, I tomas, 9 paragrafas, Laidojimas lavonų, arba nabaštikų. Jų stypos, arba gėrynės. Skaito Valdas Stankevičius.
12
audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška, I tomas, 10 paragrafas, Kalba. Skaito Valdas Stankevičius.
13
audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška, I tomas, 11 paragrafas, Prekyba. Skaito Valdas Stankevičius.
14
audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška, I tomas 14 paragrafas, Pirmieji veikalai lietuvių, kalnėnų ir žemaičių, raštuose randami. Kūnas, Barkus ir Dieveltis - pirmieji jų Kunigaikščiai minavojami. Skaito Valdas Stankevičius.
15
audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška I, tomas, 19 paragrafas, Didieji, Lietuvos ir Žemaičių kunigaikščiai: Žibinas Lietuvoj, Erdvilas Žemaičiuose. Karės su meldžionimis, gudais ir totoriais. Skaito Valdas Stankevičius.
16
audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška, I tomas, 13 paragrafas, Pirmasis apsireiškimas mokslo Kristaus, lietuvių, kalnėnų ir žemaičių kraštuose. Skaito Valdas Stankevičius.
17
audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška, I tomas, 12 paragrafas, Aprašas kraštų lietuvių tautos. Skaito Valdas Stankevičius
18
audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška, I tomas, 15 paragrafas, Kernius ir Gimbutas Lietuvos ir Žemaičių kunigaikščiai, karės jų su gudais, lenkais ir žuvėdais. Skaito Valdas Stankevičius.
19
audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška, I tomas, 16 paragrafas, Karės lietuvių bei žemaičių su lenkais ir gudais. Skaito Valdas Stankevičius.
20
audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška, I tomas, 17 paragrafas, Įsiveisimas vokyčių į žemaičių kraštą ir jų karės su žemaičiais. Skaito Valdas Stankevičius.
21
audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška, I tomas, 18 paragrafas, Didieji Lietuvos tautos kunigaikščiai: Žibuntas Lietuvoj, Mantvila Žemaičiuose, Karės su kalavijonimis, meldžionimis, gudais ir mozūrais. Skaito Valdas Stankevičius.
22
audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška, I tomas, 20 paragrafas, Apsireiškimas krikščionų tikybos saulėlydy Lietuvos tautoj. Karės lietuvių ir žemaičių su danais, mozūrais, pamarionimis ir lenkais. Skaito Valdas Stankevičius.
23
audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška, I tomas, 21 paragrafas, Rimgaudas didysis kunigaikštis Lietuvoj, Utenis Žemaičiuose, karės su kalavijonimis, gudais ir totoriais. Skaito Valdas Stankevičius.
24
audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška, I tomas, 22 paragrafas, Mintautas arba Mindaugas, pirmasis karalius Lietuvos, Traidis arba Traidenis, Žemaičių kunigaikštis. Karės su gudais, kalavijonimis, kryžėjais ir mozūrais. Skaito Valdas Stankevičius.