Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Ką tauta sako > Mitologija > Mirusiųjų kultas

Grįžti atgal
Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą
Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 41 įrašų:
Sąrašas:
42
video
VĖLINĖS Ąžuolų kalno regykloje. 2009
43
video
VELINĖS Karmazinų pilkapyne. 2009.
44
Audio
PATELAS - MIRTIES ANGELAS. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
45
Audio
POKLIUS - MIRUSIŲJŲ IR POŽEMIO DIEVAS. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
46
Audio
VELIUONA-POMIRTINIO GYVENIMO DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
47
Audio
MURGIAI - ŽUVUSIŲ UŽ TĖVYNĘ DIDVYRIŲ ŠMĖKLOS. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
48
Audio
LINGUSONYS IR TYLUSONYS.(LAIDOTUVIŲ ŽYNIAI). Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
49
Audio
KIAUTURIAI - ELGETŲ ŠVENTĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
50
Audio
KAPAI I. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
51
Audio
KAPAI II. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
52
Audio
MIRUSŲJŲ GARBINIMAS. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
53
Audio
POMIRTINIO GYVENIMO SUPRATIMAS. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
54
Audio
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Pratartis. Skaito Valdas Stankevicius.
55
Audio
Jonas Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Ruošimasis mirti. Skaito Valdas Stankevicius.
56
Audio
Jonas Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirties pranašavimai bei ženklai. Skaito Valdas Stankevicius.
57
Audio
Jonas Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Giltinė. Skaito Valdas Stankevicius
58
Audio
Jonas Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Priemonės mirties išvengti. Skaito Valdas Stankevicius.
59
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Pavojai gyviesiems nuo mirusiojo. Skaito Valdas Stankevicius
60
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirimas ir marinimas. Skaito Valdas Stankevicius
61
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Elgesys, kad numirėlio nebijotum. Skaito Valdas Stankevicius.
62
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Šeimininko mirtis ir jo gyvuliai. Skaito Valdas Stankevicius
63
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Atgailaujanti vėlė. Skaito Valdas Stankevicius.
64
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Velionio kerštas. Skaito Valdas Stankevicius.
65
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Numirėliai sapnuose. Skaito Valdas Stankevicius.
66
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirusiųjų iššaukimas. Skaito Valdas Stankevicius.
67
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Velionio grįžimas į namus. Skaito Valdas Stankevicius.
68
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Pietūs palaidojus (Šermenys) Skaito Valdas Stankevicius.
69
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirusiojo turtas. Skaito Valdas Stankevicius.
70
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Kapas ir palaidojimas. Skaito Valdas Stankevicius.
71
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Lydėjimas. Skaito Valdas Stankevicius.
72
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Maisto ir daiktų dėjimas į karstą. Skaito Valdas Stankevicius.
73
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Apraudojimas ir raudos. Skaito Valdas Stankevicius.
74
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Giesmės. Skaito Valdas Stankevicius.
75
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Budėjimas prie mirusio (Budynės). Skaito Valdas Stankevicius.
76
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Lavono plovimas ir aprengimas Skaito Valdas Stankevicius.
77
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Grabas (Karstas). Skaito Valdas Stankevicius.
78
Audio
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Numirėlis vaidenasi. Skaito Valdas Stankevicius.
79
Audio
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirusiųjų paminėjimas. Metinės. Skaito Valdas Stankevicius.
80
Audio
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Klajojančios ugnelės. Skaito Valdas Stankevicius.
81
Audio
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Medis ir žmogus. Skaito Valdas Stankevicius.
82
Audio
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Dvasiaregiai. Skaito Valdas Stankevicius.
83
Audio
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Įvairu apie mirtį ir numirėlius. Skaito Valdas Stankevicius.
84
Audio
Simonas Daukantas, Istorija Žemaitiška, I tomas, 9 paragrafas, Laidojimas lavonų, arba nabaštikų. Jų stypos, arba gėrynės. Skaito Valdas Stankevičius.
85
video
KELIONĖ PAS PROTĖVIUS
86
video
Vėlių vakaras Koknesės pilies griūvėsių parke
87
video
Ilgių-Vėlinių vakaras su Šiaulių miesto kultūros centro apeiginio folkloro ansambliu ,, Rėda“.