Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Grįžti atgal

Įrašas:

Vasaros Saulėgrįža Joniškyje

Paskelbta 2024-03-12 22:12:37
Atnaujinta 2024-03-24 21:03:51

VASAROS SAULĖGRĮŽA – tai toks ypatingas žydėjimo ir šviesos laikas, kai rugiai rasoja ir žolynai pilni stebuklingų galių, o Saulė išteka už paties Dievo... Į šventės erdvę kyla mus laiminančios protėvių giesmės ir dainos. Ir taip gera visiems susitikti ir nors trumpam sustoti, kad galėtume susigrąžinti kasdienės skubos išbarstytą vidinę darną. Kitaip šventės nebūtų šventos...

Tokiais žodžiais, kuriuos įgarsino šventės vedėjai Vidutė Petraitienė ir Gediminas Andrašiūnas, prasidėjo respublikinis etninės kultūros festivalis VASAROS SAULĖGRĮŽA.

Pasitikti žiemagališką vasarvidį į Joniškio poilsio zoną, susibūrė tradicinės kultūros mylėtojai, ieškantys platesnio Rasos šventės pažinimo.

Šventės programoje - RASOS APEIGOS, SUTARTINĖS, DAINOS, MUZIKAVIMAI, apjungė net 12 folkloro kolektyvų iš visos Lietuvos. Įspūdingą apeigų dalį vedė muzikantai iš Vilniaus, vadovaujami Antano Foko ir mūsų kraštietė, bendruomenės ,,Saulės vartai‘‘ vaidilė, Audronė Jodkonė. Tautiškos kapelijos ,,Sutaras‘‘ vyrai grodami tradiciniais instrumentais ir giedodami apeigines giesmes, titnagu įžiebė aukuro ugnelę, sukviesdami į bendrą ratą, visus būti šventės dalyviais.

Sutartines giedojo Joniškio kultūros centro apeiginio folkloro grupė ,,Vilkijos‘‘. Dainų programą apie kupoles pristatė Joniškio kultūros centro folkloro ansambliai ,,Kupars‘‘, Maldenių ,,Platonė“, Rudiškių ,,Rudbala‘‘.

Savo krašto Joninių burtus ir papročius apdainavo ,,Verdenė‘‘ iš Pasvalio r. Daujėnų, ,,Tyrulė‘‘ iš Radviliškio r. Tyrulių.

Šauni kolektyvo iš žemaitijos sostinės, Telšių ,,Spigens‘‘ programa ir jų vadovės Dianos Bomblauskienės solo atliekamos autentiškos žemaičių dainos.

Šventinę muzikinę programą pristatė Šilalės r. Laukuvos kapela ,,Laukuva‘‘.

Prisiminti mūsų krašto šviesuolio Mato Slančiausko užrašyti Joniškio krašto Joninių papročiai.

Liaudies dainų interpretacijas ir liaudiškus romansus atliko Joniškio kultūros centro grupė ,,Ašalia‘‘.

Visiems folkloro ansamblių nariams buvo išdalintos dalyvių kortelės, ant kurių buvo išspausdinti dainų tekstai. Taigi šventėje netrūko bendrų, visus jungiančių dainų.

Visus jungė ir bendri folkloriniai šokiai, kuriuos šauniai suko Mato Slančiausko prominnazijos šokių studijos KIBIRKŠTĖLĖ ( vad. Sandra Paulavičienė) šokėjai.

Prieš 20 metų, šviesios atminties Emilijos Brajinskienės mielai vadintos - Šeduvos baba, suburta šaunių muzikantų kapelija ,,Šeduvos bernai‘‘ atliko skambiausių savo dainų programą.

Nuo seno buvo sakoma, kad Jons – tai pieno pons. Visi atvykę kolektyvai atsivežė savo krašte gamintą sūrį. Juos gražiai pristatė, apdainavo, o po to visi dalyviai ir žiūrovai vaišinosi ir dalinosi kulinarinio paveldo paslaptimis.

Žaidimų kiemelyje – vaikeliam, tėveliam, seneliam - šurmuliavo liaudies žaidimų pramogos su Joniškio kultūros centro choreografu Vitoldu Krajinu.

Visų širdis džiugino įspūdingo grožio Gintvilės Giedraitienės darbai iš žolynų. Veikė žolynų dirbtuvėlės – Giedražolės pynikai.

Skambančių žolynų ratas, kuriam vadovavo Ažuolė Bajor, kvietė ir mokė pinti vainikus, kartu dainuojant.

Istorikė, žolininkė Lina Vaitekūnienė kvietė pokalbiams apie RASOS ŽOLYNŲ GYVYBINES GALIAS.

Į žolininkių kiemą rinkosi žolininkės, būrėjos su savo liaudies medicinos išmintimi ir būrimais iš žolynų.

Ragavome Gedimino Bielskio žiemgališką košę ir rasos žolynų kvapnią arbatą.

Šventės pabaigoje pagerbti varduvininkai, apvainikuoti Jonai ir Janinos.

Smagu, kad Vasaros Saulėgrįžoje - žmogaus ir gamtos darnos šventėje, atsigręžėme į žiemgalos krašto protėvių tradicijas.

ČIA IR DABAR,

SAPNE IR TOLI NUO TĖVYNĖS,

KAI BRENDAM PER RASOTĄ ŽOLĘ,

ŽIŪRIM Į TYLĄ

UŽDEGAM SAULĘ ŠIRDYJE

ČIA IR DABAR – MES VIS –

RASŲ IR JONŲ KRAŠTO ŽMONĖS

RASOS LAŠELIU SULIETI LIETUVOS...

Respublikinį etninės kultūros festivalį VASAROS SAULĖGRĮŽA organizavo Joniškio kultūros centras. Projekto vadovė etninių renginių režisierė Rita Kipšaitė – Balčiūnienė.

Šventė vyko biržėlio 23 d., 2023 m.

,,Žemaičių rokundos" įrašas

>>>ŽR<<<

...
 

Žymės: Vasaros, Žemaitija, Žemaičių rokunda, Žiemgala