Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Grįžti atgal

Rodomi įrašai turintys žymę: „Lietuvos laisvės kovotojai “

Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą

 Tekstas pateikats pagal: https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_laisv%C4%97s_kovos_s%C4%85j%C5%ABdis

 Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis (LLKS) yra visos Lietuvos partizanų organizacijos pavadinimas nuo 1949 m. vasario 2 d. Siekė atkurti Lietuvos valstybės nepriklausomybę. LLKS apėmė DainavosTauroDidžiosios kovosVytiesPrisikėlimoKęstučio partizanų apygardas ir kovodama egzistavo iki 1956 m., kol buvo sunaikinta SSRS reguliarios kariuomenės bei saugumo dalinių.

Pavadinimas „Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis“ buvo patvirtintas pirmame Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo, vykusio 1949 m. vasario 2-22 d. Minaičiuose (Šiaulių apskr., dabar – Radviliškio r.) Stanislovo Mikniaus sodyboje įrengtame Prisikėlimo apygardos vado Leonardo Grigonio – Užpalio bunkeryje, posėdyje.

Kituose vadų suvažiavimo posėdžiuose buvo sudaryta LLKS vadovybė, svarstoma sąjūdžio politinė programa, ginkluotojo pasipriešinimo programa, taktika, sąjūdžio politinė, ideologinė, organizacinė ir kita veikla, LLKS statutas, partizanų uniformos, pareigų ir laipsnių ženklai ir kt. Priimti kreipimaisi į sąjūdžio dalyvius ir kitus Lietuvos gyventojus. LLKS Tarybos prezidiumo pirmininku išrinktas Jonas Žemaitis-Vytautas, suteikiant jam generolo laipsnį. LLKS Tarybos prezidiumui jis vadovavo iki pat suėmimo 1953 m. Vyriausiosios vadavietės bunkeryje.

1949 m. vasario 25 d. LLKS Tarybos prezidiumo nutarimu įkurtas LLKS Vyriausiosios vadovybės spaudos organas „Prie rymančio Rūpintojėlio“, kuris buvo leidžiamas iki 1953 m.

Lietuvos laisvės kovos sąjūdis atkurtas 1990 m. LLKS nariu gali būti kiekvienas Lietuvos pilietis, dalyvavęs ginkluotame pasipriešinime, neišdavęs Lietuvos okupacijų metais, pripažįstantis LLKS įstatus ir dalyvaujantis jo veikloje. LLKS telkia savo gretose ir rėmėjus. LLKS būstinė yra Kaune, Mickevičiaus 19, Karininkų Ramovėje.

LLKS Prezidiumo pirmininku yra išrinktas karys savanoris, Vyčio kryžiaus III laipsnio kavalierius, dim.plk. Jonas Čeponis. Štabo viršininku išrinktas karys savanoris, Vyčio kryžiaus kavalierius, dim. mjr. Vytautas Balsys-Uosis.

 

Papildomai šia tema internete siūlome žiūrėti šiuos vaizdo įrašus:

1. Dokumentinis filmas "Nesulauzyti Priesaikos". Apie eilini Tauro apygardos partizana Juoza Armonaiti-Triupa.

2. Lithuanian partisan song - Bolševikai tegul žino(Let the bolsheviks know)

Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 10 įrašų:
Sąrašas įrašų:
1
audio
Jonas Kadžionis eilėraštis "Partizanų motinai".
2
audio
Poeto Antano Miškinio eilėraštis "Sopulio raudos" deklamuoja Jonas Kadžionis.
3
audio
Jono Kadžionio eilėraštis "Kregždutės mirtis" .
4
audio
Jono Kadžionio eilėraštis "Per skausmo pelkes".
5
audio
Jonas Kadžionis eilėraštis "Meilės aušra".
6
audio
Poetas Antanas Miškinis "Ištrėmimai", deklamuoja Jonas Kadžionis.
7
audio
Jono Kadžionio eilėraštis "Mergaitei iš pagirio namų"
8
audio
Jonas Kadžionis eilėraštis "Susitiksim visi laisvės rytą".
9
video
Laisvės kovų dalyvis, metraštininkas Andrius Dručkus. „Už tą vienintelę motiną Lietuvą " 3/3 dalis.
10
video
Laisvės kovų metraštininkas Andrius Dručkus. „Lietuvai dovanodamas sau nieko nepasilikau" 2/3 dalis.
11
video
Laisvės kovų dalyvis, metraštininkas Andrius Dručkus. „Mes nei vienas nepalūžom" 1/3 dalis.
12
video
Partizanų kuopos vadas Jonas Kadžionis - Bėda. „Tokia buvo dalia". Bunkeris (1/2 dalis)
13
video
Partizanų kuopos vadas Jonas Kadžionis - Bėda. „Pasiryžę buvom žūti". Bunkeris (2/2 dalis)
14
video
Prof. dr. Vykintas Vaitkevičius. „Atrandant partizanų valstybę”.
15
audio
Prof. dr. Vykintas Vaitkevičius. „Atrandant partizanų valstybę”.
16
audio
Dr. Aistė Petrauskienė. „Partizanų Lietuva, arba kaip minėsime 70-sias LLKS metines"
17
video
Dr. Aistė Petrauskienė. „Partizanų Lietuva, arba kaip minėsime 70-sias LLKS metines"
18
video
Vilniuje ant Tauro kalno Saulės mūšio 780-mečiui ir Baltų vienybės dienai skirta ugnies misterija
19
video
Pilėnų didvyrių paminėjimas